VỀ CHÚNG TÔI

Mientrunggroup là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề đã khẳng định được vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực ở khu vực và thị trường quốc tế